Schooltijden en vrije dagen

Elk schooljaar maakt de school een jaarplanner waarop zoveel mogelijk activiteiten en alle vakanties en vrije dagen staan vermeld. Voor afwijkende schooltijden kunt u de jaarplanner raadplegen. We proberen ons zoveel mogelijk aan de jaarplanner te houden. Mochten er in de loop van het schooljaar uren uitvallen, dan wordt u daar tijdig schriftelijk van op de hoogte gesteld. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de agenda op deze website.
Voor de volledigheid vermelden wij hier ook nog de schooltijden en de vakanties.
 
Schooltijden  groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8
maandag 8.30-14.45 8.30-14.45
dinsdag 8.30-14.45 8.30-14.45
woensdag 8.30-12.15 8.30 -12.15
donderdag 8.30-14.45 8.30-14.45
vrijdag 8.30-12.15 8.30 -14.45
 
Schoolvakanties en vrije dagen
De schoolvakanties zijn voor alle Prohles-scholen gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht. Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de
planning van uw vakanties.

Extra vrij?
In sommige gevallen kunt u een verzoek doen voor een extra verlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor kunt u (graag ruim van te voren) een aanvraag doen door een mail te sturen naar directie@willemvanveen.nl.

Vakantierooster 2020-2021
 
  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie 13.30 uur 19-10 2020 23-10 2020*
Kerstvakantie 12.00 uur 21-12-2020 1-1 2021
Voorjaarsvakantie 13.30 uur 22-2 2021 26-2 2021
Pasen 13.30 uur 2-4 2021 5-4 2021
Koningsdag   27-4 2021  
Meivakantie 13.30 uur 3-5 2021 14-5 2021
Pinkstervakantie   24-5 2021*  
Zomervakantie 12.00 uur 20-7 2021 27-8 2021
 
Studiedagen
Naast de vastgestelde vakanties en vrije dagen staan er dit jaar vijf studiedagen ingepland. Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij.
De studiedagen worden ook vermeld op onze jaarplanner.
Studiedagen
donderdag 3 september 2020
maandag 26 oktober 2020* (sluit aan op de herfstvakantie)
woensdag 6 januari 2021
vrijdag  5 maart  2021
dinsdag 25 mei 2020* (sluit aan op de Tweede Pinksterdag)