Schooltijden en vrije dagen

Elk schooljaar maakt de school een jaarplanner waarop zoveel mogelijk activiteiten en alle vakanties en vrije dagen staan vermeld. Voor afwijkende schooltijden kunt u de jaarplanner raadplegen. We proberen ons zoveel mogelijk aan de jaarplanner te houden. Mochten er in de loop van het schooljaar uren uitvallen, dan wordt u daar tijdig schriftelijk van op de hoogte gesteld. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de agenda op deze website.

Voor de volledigheid vermelden wij hier ook nog de schooltijden en de vakanties.
Schooltijden  groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8
maandag 8.30-14.45 8.30-14.45
dinsdag 8.30-14.45 8.30-14.45
woensdag 8.30-12.15 8.30 -12.15
donderdag 8.30-14.45 8.30-14.45
vrijdag 8.30-12.15 8.30 -14.45
 
Schoolvakanties en vrije dagen
De schoolvakanties zijn voor alle Prohles-scholen gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht. Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de planning van uw vakanties.

Extra vrij?
In sommige gevallen kunt u een verzoek doen voor een extra verlof buiten de schoolvakanties. Hiervoor kunt u (graag ruim van te voren) een aanvraag doen door een mail te sturen naar directie@willemvanveen.nl. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties voor meer informatie.
 

Vakantierooster cursusjaar 2023 - 2024

De vakanties in het cursusjaar 2023-2024 zijn voor alle scholen van Prohles gelijk. Scholen voor Voortgezet Onderwijs wijken soms af van onderstaand overzicht.
Wij verzoeken u dringend rekening te houden met onderstaand vakantierooster bij de
planning van uw vakanties.
 
  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie   14-10 2023 22-10 2023
Kerstvakantie 12.15 uur 23-12-2023 7-1 2024
Voorjaarsvakantie   17-2 2024 25-2 2024
Goede Vrijdag en Pasen   29-3 2024 1-4 2024
Koningsdagweek + Meivakantie   20-4 2024 5-5 2024
Hemelvaartweekend   9-5 2024 12-5 2024
Tweede pinksterdag*   20-5 2024  
Zomervakantie 12.15 uur 13-7 2024 25-8 2024

Studiedagen
Naast de vastgestelde vakanties en vrije dagen staan er dit jaar vier studiedagen ingepland (nu nog onder voorbehoud). Tijdens deze studiedagen zijn alle kinderen vrij.
De definitieve studiedagen worden ook vermeld op onze agenda.
 
Studiedagen
vrijdag 15 september 2023
maandag 13 november 2023
woensdag 7 februari 2024
woensdag 21 mei 2024* (sluit aan op Tweede Pinksterdag)
 

Vakantierooster cursusjaar 2024 - 2025

  School eindigt om: Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie   26-10 2024 3-11 2024
Kerstvakantie 12.15 uur 21-12-2024 5-1 2025
Voorjaarsvakantie   22-2 2025 2-3 2025
Goede Vrijdag en Pasen   18-4 2025 21-4 2025
Koningsdagweek + Meivakantie   26-4 2025 11-5 2025
Hemelvaartweekend   29-5 2025 1-6 2025
Tweede pinksterdag   9-6 2025  
Zomervakantie 12.15 uur 19-7 2025 31-8 2025