Gezonde school


Veel ouders kiezen al voor gezond en als school willen we het aanleren van gezond gedrag graag bevorderen. Na afloop van de deelname aan het EU-schoolfruitprogramma in 2017-2018 en 2018-2019 is in overleg met de MR besloten om deze goede gewoonte om te zetten in schoolafspraken.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
  • ouders geven hun kind op maandag, woensdag en vrijdag fruit/snackgroente mee als tussendoortje
  • op de overige dagen mogen de kinderen een ander (verantwoord) tussendoortje kiezen. Fruit mag natuurlijk ook. 
Als er iets te vieren valt mag er gewoon wat lekkers worden gekozen. Wij gaan er van uit dat u daar niet onwijs in kiest.

Naast aandacht voor gezonde tussendoortjes hebben we ook de stap gemaakt om kinderen vooral water te laten drinken. JOGG Katwijk heeft naar aanleiding van onze keuze voor gezond aan alle leerlingen een gratis 'Drink water'-bidon uitgereikt. 
  • kinderen gebruiken hun 'Drink water'-bidon om die te vullen met water. Op school kan de bidon opnieuw gevuld. Zeker met warme dagen is er zo altijd gelegenheid om water te drinken. Pakjes met (veel te) zoete dranken zien we liever niet op school.

Met ingang van schooljaar 2021-2022 heeft onze school een Gezonde School certificaat ontvangen voor onze aanpak voor relationele en seksuele vorming. Hiervoor gaan we aan de slag met de materialen van Veiligwijs.