Elk jaar passen wij onze schoolgids aan om een actueel beeld te geven ons onderwijs.
U kunt de schoolgids voor 2023-2024 downloaden via onderstaande link. De nieuwe schoolgids is voorgelegd aan de leden van de MR. Na instemming is de schoolgids definitief vastgesteld.
Voor de jaarplanner verwijzen we u naar de agenda. Binnenkort kunt u ook de nieuwe jaarplanner hier vinden om zelf uit te printen.

schoolgids