Google
Wereldwijd Deze Website

Hoofdmenu

Startpagina
De school
De ouders
Contact school-thuis
Het onderwijs
Leerlingzorg
Aanmelden
Info A-Z

Nieuws
Agenda
Schooltijden/Vakanties
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Links
Contact

 
Onze Christelijke identiteit

De Willem van Veenschool is een basisschool met een Protestants Christelijke identiteit. De leerkrachten die op onze school werken hebben bewust gekozen om op een school met een Protestants Christelijke identiteit les te geven. Zij werken vanuit de normen en waarden die daarbij passen. Natuurlijk is er verschil in de persoonlijke beleving, maar de grondslag van het Christelijk geloof wordt onderschreven.

Door het vertellen van verhalen uit de Bijbel willen we de kinderen kennis laten maken met wie God is en wat Zijn Zoon Jezus voor ons heeft gedaan. We willen de kinderen leren wat genade en vergeving betekent en hoe waardevol we zijn in Gods ogen. We mogen de kinderen het besef bijbrengen dat God dicht bij wil zijn. We bidden en danken en zingen voor God.

We willen in ons onderwijs de kinderen niet alleen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel, maar we proberen deze ook praktisch te maken en te vertalen naar de tijd waarin we leven. De omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof worden bepaald door het besef dat we niet ‘zomaar’ op de wereld zijn. Elk kind heeft het recht op een veilige en liefdevolle omgeving, waarin het onbekommerd zijn of haar plaats temidden van andere kinderen kan innemen.

 

De school

Identiteit
Missie
Visie (1)
Visie (2)
Visie (3)
PCOK
Directie
Leerkrachten groep 1 t/m 4
Leerkrachten groep 5 t/m 8
Overig personeel (1)
Overig personeel (2)