Google
Wereldwijd Deze Website

Hoofdmenu

Startpagina
De school
De ouders
Contact school-thuis
Het onderwijs
Leerlingzorg
Aanmelden
Info A-Z

Nieuws
Agenda
Schooltijden/Vakanties
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Links
Contact

 
Contact tussen school en thuis (1)

Inleiding
Als school hechten wij veel belang aan een goed contact met de ouders van onze leerlingen. Door onduidelijkheid kan er allerlei verwarring en onrust ontstaan die vaak niet nodig is. Hoe wij ons inspannen om u tijdig en zo volledig mogelijk te informeren kunt u lezen op deze pagina's van de website. Wij willen u als ouder ook van harte uitnodigen om met uw vragen of ideeën naar school te komen. U kunt uw vragen altijd kwijt bij de leerkracht van uw kind en bij de directie. Komt het moment even niet gelegen dan maken wij een afspraak met u.

De schoolgids
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u de schoolgids. De schoolgids bevat algemene informatie over het onderwijs op onze school en specifieke informatie over het lopende schooljaar.

De jaarplanner
Een handig hulpmiddel om te zien wat en wanneer dingen plaatsvinden is de jaarplanner. Vakanties, vrije dagen, feesten, enz.., het staat er allemaal op. Het kan natuurlijk in de loop van het jaar blijken dat de planning toch aangepast moet worden. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar mocht dit toch het geval zijn, dan wordt u hierover tijdig geďnformeerd door middel van bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Een overzicht van vakanties, evenementen en bijzondere gebeurtenissen kunt u ook vinden in de agenda op de website.

Nieuwsbrieven
Om de week verschijnt er een "Willem van Veen Nieuwsbrief. Hierin staat steeds actuele informatie. De nieuwsbrief komt steeds uit o maandag en wordt meegegeven aan de oudste leerling uit een gezin. Als u de nieuwsbrief niet ontvangt kunt u e een exemplaar meenemen uit het folderrek in de entree van de school. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.

De website
Wij zijn als school erg blij met onze nieuwe website. Op de website kunt u o.a. informatie uit de schoolgids terugvinden, de nieuwsbrieven en foto's van allerlei evenementen op school.

 

Contact school-thuis

Contact school-thuis (1)
Contact school-thuis (2)
Contact school-thuis (3)