Google
Wereldwijd Deze Website

Hoofdmenu

Startpagina
De school
De ouders
Contact school-thuis
Het onderwijs
Leerlingzorg
Aanmelden
Info A-Z

Nieuws
Agenda
Schooltijden/Vakanties
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Links
Contact

 
Voor- en naschoolse opvang

Binnen de PCOK-scholen wordt de mogelijkheid geboden voor voorschoolse en naschoolse opvang. Leerlingen van de Willem van Veenschool kunnen hier dus ook gebruik van maken.

De opvang is in handen van Kinderopvang Katwijk. KOK zorgt voor vervoer van en naar de basisschool. De opvang kan worden gerealiseerd van 7.00 uur s morgens tot 18.00 uur s avonds. Vakantieopvang is alleen mogelijk voor kinderen die al gebruik maken van voor- of naschoolseopvang.

Op school zijn folders aanwezig. U kunt ook informatie vinden op www.kokkinderopvang.nl.

 

Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
Overblijfregeling