Google
Wereldwijd Deze Website

Hoofdmenu

Startpagina
De school
De ouders
Contact school-thuis
Het onderwijs
Leerlingzorg
Aanmelden
Info A-Z

Nieuws
Agenda
Schooltijden/Vakanties
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Links
Contact

 
Aanmelden en toelating

Het aanmelden van een kind gebeurt meestal als het kind twee jaar is geworden. Gezien het stijgende aantal aanmeldingen is het raadzaam niet te lang te wachten met het aanmelden van jongere broertjes en zusjes.
Plaatsing gebeurt op geboortedatum en niet op basis van de inschrijfdatum.
We bewaken daarbij de groepsgrootte van onze kleutergroepen. Per jaar wordt beoordeeld of er vanaf januari/februari een extra kleutergroep, een zogenaamde nulgroep bijkomt. Deze nulgroep dient voor de opvang van de instroom van jongste kleuters. Het aantal dagdelen dat deze kleuters naar school kunnen is afhankelijk van organisatorische en financiële factoren.

Voor het aanmelden van uw kind maakt u een afspraak met het hoofd van de school, Marijke Drijfhout. U wordt dan op school uitgenodigd om, eventueel met uw kind, de nodige informatie te krijgen en een rondleiding door het schoolgebouw te maken. Aan het einde van de kennismaking ontvangt u van ons een inschrijfformulier.

Als het ingevulde inschrijfformulier bij ons op school is ingeleverd wordt uw kind ingeschreven. Als bewijs van inschrijving ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Mochten er omstandigheden zijn waardoor u uw kind toch op een andere school in wilt laten schrijven, dan kan dat pas na een schriftelijk verzoek tot uitschrijving bij de huidige basisschool.

Uw kind kan worden geplaatst als hij/zij bij het bereiken van de vierjarige leeftijd:

  • in staat is zich uit te drukken in voor zijn leeftijd gebruikelijke taal.

  • in staat is kennis tot zich te nemen en zich vaardigheden eigen te maken.

  • zindelijk is en zich met enige hulp aan en uit kan kleden.

  • zich kan houden aan de regels binnen de groep.

Aanmelden

Aanmelden en toelating
Eerste kennismaking
Kinderen met een handicap